Tella-Ruiz, David, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Historia, Departament d’Historia d’America i África, Spain